Terug naar het overzicht  

Bekend én bemind… of toch nog niet helemaal?

De provincie Vlaams-Brabant voerdee in samenwerking met communicatiebureau Connect een marktonderzoek uit bij reguliere bedrijven. Centraal stond de vraag welk beeld deze bedrijven hebben over sociale economie organisaties.

De conclusies?

  • Groenonderhoud en voeding zijn de sectoren waarin de bevraagden reeds het meest samenwerken met de sector. 
  • De belangrijkste redenen om samen te werken die aangehaald worden zijn ‘zachte’ argumenten, zoals de tewerkstelling van kwetsbare personen en de maatschappelijke meerwaarde. Kostenbesparing wordt slechts als derde argument aangehaald.
  • Zowel bedrijven die al samenwerkten met de sector als bedrijven die dit nog niet deden,  hebben een zeer positief beeld over de sector (‘een duurzame manier van werken’, ‘biedt mensen ontwikkelingskansen’, ‘neemt routinematige klussen over van bedrijven’,…) 
  • Bedrijven die de samenwerkingen stop zetten, deden dat meestal omdat de dienst niet meer nodig werd gevonden.
  • Bedrijven die nog niet met de sector samenwerkten kennen de producten en diensten die de sociale economie aanbiedt heel slecht.

Lees hieronder het volledige artikel.

Gepubliceerd op: 08-08-2017