Bridging severe disabilities @work

Op 1 januari ging de voorbereidende fase van het door het ESF gefinancierde project "Bridging severe disabilities @work" van start. Doelstelling van dit project is internationaal inspiratie zoeken voor het (blijvend) vinden van werk op maat voor mensen met een hoge ondersteuningsnood binnen de maatwerkbedrijven.

Het toenemende belang van kennis en technologie binnen de economie en de toenemende automatisering en digitalisering zorgen voor een steeds verdere druk op laaggeschoolde en eenvoudige jobs. Dit in combinatie met de vergrijzing en de versnelde veroudering van personen met een handicap, maakt het steeds complexer om werk op maat te (blijven) vinden voor de personen met een hoge ondersteuningsnood.

Groep Maatwerk zal in het kader van de voorbereidende fase (die loopt tot eind mei 2018) op zoek gaan naar inspirerende partnerschappen.

Meer informatie leest u hier.