Bridging severe disabilities @work

Op 1 januari 2019 ging het ESF gefinancierde project "Bridging severe disabilities @work" van start. Doelstelling van dit project is het activeren op maat van mensen met een zeer hoge ondersteuningsnood.

In de sector (en breder in Vlaanderen) constateren we in toenemende mate tanende tewerkstellingskansen van een bepaalde groep, vnl. personen met een intellectuele beperking. Het wordt steeds moeizamer en complexer om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood de brug te maken richting een geschikte activering via werk.

Daarom heeft Groep Maatwerk een aanvraag ingediend voor een transnationale ESF-oproep, die toelaat deze problematiek vanuit een breder en internationaal perspectief te benaderen, en tot andere inzichten te komen.

In dit project willen we achterhalen welke de toekomstige activeringskansen zijn voor (vooral maar niet uitsluitend) intellectueel beperkte mensen met zeer beperkte capaciteiten. Het fundament van het project is om te bepalen hoe je een goed onderbouwde kijk kan krijgen op hun ambities/aspiraties/vaardigheden, en een traject aan te geven om - voor jongere mensen - actief te worden of - voor oudere mensen - actief te blijven in de werkende samenleving. Daarom zullen we in een transnationaal partnerschap een instrument ontwikkelen dat ons in staat stelt om de ambities/aspiraties/bekwaamheden van onze doelgroep te beoordelen en ons te informeren over het wenselijke kader voor sociale inclusie. 

Meer informatie leest u hier.