Terug naar het overzicht  

De Forena Groep is geboren

Forena Groep is uit de startblokken geschoten. Onder deze vlag vormen maatwerkbedrijven 't Veer en Sowepo voortaan een personele unie. De twee vzw's hebben vanaf nu gelijklopende statuten, dezelfde leden in de algemene vergadering en dezelfde bestuurders in hun bestuursorganen. Serge Deboever wordt voorzitter, Wim Laporte ondervoorzitter. Operationeel blijven beide maatwerkbedrijven aparte vzw’s die hun eigenheid en identiteit behouden.

Serge vertelt: “Twee sterke organisaties die hun krachten en competenties bundelen en mensen verbinden, zorgt voor twee excellerende maatwerkbedrijven die de uitdagingen van de toekomst nog beter kunnen aangaan.” Wim vervolgt: “Forena (afgeleid van het Zweedse förena), staat voor verenigen, verbinden. Onze kernwoorden zijn: kwaliteit, efficiëntie, klantgericht, zorg voor de medewerker, duurzaamheid en innoverend.”

Er is geen ‘wij-zij’ meer, enkel ‘ons’

Op 1 oktober 2021 wordt Gunther Bamelis de nieuwe overkoepelende directeur. Tot die tijd blijft Walter Bilcke aan het roer van Sowepo. Daarna zal hij van een welverdiend pensioen genieten. Tussen 4 mei en 1 oktober vindt een overgangsperiode plaats waarbij Gunther en Walter samen de nabije toekomst zullen verfijnen en vormgeven. Het accent ligt op samenwerking.

Gunther: “We slaan de handen in elkaar om ons te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Willen we onze opdracht als maatwerkbedrijf kwalitatief blijven invullen, dan hebben we diversiteit nodig in ons werkaanbod ten behoeve van onze maatwerkers. Ook hebben we blijvend nood aan diverse ondersteunende functies. Om hierin een optimaal punt te bereiken, is een bepaalde schaalgrootte belangrijk.”


Walter vult aan: “We hebben nu een sterk team en dit zullen we behouden. Dit team is het fundament voor een diepere samenwerking waarbij we een zo ver mogelijke integratie nastreven. We zullen leren van elkaar en zo stap voor stap vooruitgaan. Naast continu verbeteren binnen elke organisatie, is operationele samenwerking nu al aan de orde. 4 mei is de start van een nieuw verhaal voor Sowepo en ’t Veer. Er is geen ‘wij – zij’ meer, enkel ‘ons’. Samen onder één vlag: Forena.”

Gepubliceerd op: 11-05-2021