Terug naar het overzicht  

Febecoop: Strak georganiseerde bedrijven

Peter Bosmans is directeur van Febecoop. Febecoop was ook betrokken bij de tender transitie en begeleidde een heel aantal maatwerkbedrijven in het algemeen en voormalige beschutte werkplaatsen in het bijzonder in een professionaliseringstraject. Zijn bevindingen na 20 jaar consultancy in de sector.

Professionalisering troef

Peter Bosmans: “De professionalisering bij de voormalige beschutte werkplaatsen heeft een hoge vlucht genomen. De evolutie die ik over die 20 jaar zie is enorm. Vroeger was het misschien allemaal wat amateuristisch, maar vandaag zijn de voormalige beschutte werkplaatsen strak georganiseerde bedrijven waar aan de hoogste kwaliteitseisen voldaan wordt. De manier waarop de voormalige beschutte werkplaatsen hun logistieke en operationele processen organiseren, daar kan menig regulier bedrijf nog wat van leren. Die processen verlopen op een uitgekiende manier. ‘Lean manufacturing’ is geen loos begrip in jullie sector. En dat terwijl het uitgangspunt in jullie sector toch omgekeerd is aan dat van een regulier bedrijf. Daar waar in een regulier bedrijf nagedacht wordt over de manier waarop een machine kan ingezet worden om de kosten zoveel mogelijk te besparen, wordt bij jullie nagedacht over de manier waarop een machine kan ingezet worden om werk te genereren voor zoveel mogelijk mensen.

Gezien de expertise die nu aanwezig is in de sector, kunnen we enkel nog gespecialiseerde consultants naar de bedrijven sturen voor consultancy opdrachten. Pas afgestudeerden kunnen niks (meer) bijbrengen. Of om het met een boutade te zeggen: ‘ik zou mijzelf niet meer aanwerven als consultant’.

Onontbeerlijk onderdeel economie

Peter: “Na 20 jaar ben ik er rotsvast van overtuigd: mochten de maatwerkbedrijven nog niet bestaan, ze zouden vandaag uitgevonden worden. Wat die bedrijven realiseren…. Ongelooflijk!  Waar zouden de 20.000 mensen met een beperking die vandaag in de maatwerkbedrijven werken anders heen moeten? Het plezier waarmee die mensen dag in dag uit werken… Hoe vaak heb ik niet gezien dat mensen die om 8 uur aan de slag moeten, om 7u30 reeds op post zijn. Gewoon uit enthousiasme.

Natuurlijk sta ik achter het doorstroom principe waar de overheid nu voor pleit. Maar het blijft een feit dat je altijd een vorm van sociale economie zal nodig hebben, waar de zwaksten in onze maatschappij de omkadering en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Binnen het kader dat de overheid nu oplegt, zal er moeten over gewaakt worden dat de sector geen vuilbak wordt voor mensen die het geprobeerd hebben in de reguliere sector, maar noodgedwongen moeten terugkeren. In die situatie verliest iedereen.”

Uitdagingen

Peter: “De druk op de sector neemt voortdurend toe. Langs de ene kant zijn er de klanten die almaar hogere eisen stellen, langs de andere kant is er de overheid die almaar beknibbelt op de subsidies. En dat terwijl de loonkosten almaar stijgen. Het wordt een uitdaging om onder die toenemende druk de kwaliteit van de arbeid te behouden voor de werknemers.

Daarbij komt nog dat het (manuele) werk waar jullie mensen goed in zijn, steeds meer verdwijnt. Een  bedrijfsleider van een regulier bedrijf kan flexibel inspelen op nieuwe producten en markten, bij een maatwerkbedrijf moet men er steeds rekening mee houden dat het werk moet uitgevoerd worden door mensen met een beperking. De insteek is steeds dubbel: de klant tevreden stellen en tegelijk werk bieden aan zoveel mogelijk mensen.”

Op naar 2020!

Peter: “In de sector van de maatwerkbedrijven ligt nog veel potentieel voor samenwerking. Ik pleit daarbij niet zozeer voor schaalvergroting, want ik ben er niet van overtuigd dat logge mammoet structuren altijd de beste oplossing zijn. Ik pleit wél voor het oprichten van netwerk organisaties, een concept dat vandaag reeds in de VS bestaat. Daarbij gaat elk bedrijf zich binnen een groter geheel specialiseren in een kernactiviteit. Vandaag specialiseren maatwerkbedrijven zich nog te veel in dezelfde nichemarkten, waardoor ze elkaars concurrent worden.

Verder zou ik de maatwerkbedrijven aanraden hun troeven nog veel meer uit te spelen op de markt. Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die flexibel inspelen op de noden van hun klanten. Benadruk die sterkte! Zet ze in de markt! Ik zie vandaag nog te weinig commercieel denken in de sector. Het werken met doelgroepwerknemers wordt nog te veel vooraan gezet in het marketingbeleid. Terwijl de focus zou moeten liggen op de onderscheidende productkenmerken. Pas als de klant daarvan overtuigd is, kan de maatschappelijke meerwaarde van een samenwerking met een maatwerkbedrijf naar voor geschoven worden als bijkomende troef. Op de websites wordt bijvoorbeeld veel te weinig het probleemoplossend vermogen van de sector in de kijker gezet. Als regulier bedrijf wil ik in één oogopslag zien wat een maatwerkbedrijf voor mij kan betekenen. Daar liggen nog veel onbenutte mogelijkheden.”

Gepubliceerd op: 11-09-2015