Terug naar het overzicht  

Innovatieve arbeidsorganisatie in de prakijk: de case van Waak

Gelezen in de Nieuwsbrief van De Punt: Maatwerkbedrijf Waak pioniert met innovatieve arbeidsorganisatie

Het is vaak in moeilijke omstandigheden dat innovatie oplossingen gevonden worden. Maatwerkbedrijf Waak bewijst het door te pionieren met innovatieve arbeidsorganisatie.

Waak vzw uit Kuurne is een maatwerkbedrijf met 1.800 werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in elektrische bedradingsystemen, onder meer voor de auto-industrie, en doet daarnaast nog assemblage, verpakking en conditionering en groenonderhoud.

Zoals andere grote maatwerkbedrijven wordt Waak geconfronteerd met een dubbele en paradoxale uitdaging. Enerzijds ondervindt het bedrijf voor de massaproductie van standaardproducten toenemende concurrentie vanuit Oost-Europa, Noord-Afrika en Turkije. Anderzijds zijn heel wat klanten van Waak net op zoek naar leveranciers die kleinere reeksen kunnen produceren, maar met een grotere diversiteit en complexiteit, en bovendien in kortere doorlooptijden en tegen beperktere kosten.

Dit zijn uitdagingen waar heel wat reguliere bedrijven ook mee kampen. Bij een maatwerkbedrijf komen er nog specifieke bij.

De focus van het beleid op doorstroming van de doelgroepmedewerkers van maatwerkbedrijven naar het reguliere circuit dreigt voor een situatie te zorgen waar de maatwerkbedrijven hun beste werknemers zien vertrekken. Bovendien maakt de toenemende informatisering het werk vaak te complex voor een aantal doelgroepmedewerkers.

Omkadering

Deze specifieke uitdagingen vragen eigenlijk om bijkomende omkadering, maar hier botsen maatwerkbedrijven op de dubbele druk van afgetopte subsidies en de vraag van klanten naar lagere kosten.

Waak pakte die uitdaging aan door zijn producten onder te verdelen in massaproductie enerzijds en kleinere, complexe reeksen anderzijds en door voor elk van die producten de arbeidsorganisatie te innoveren.

Voor de klanten die kleinere reeksen vragen met een grotere diversiteit en complexiteit en korte doorlooptijden veranderde Waak de productiemethode van individuele werkposten, waar doelgroepmedewerkers verantwoordelijk waren voor een deeltaak in het productieproces naar een lijnsysteem, waar medewerkers naast elkaar geplaatst worden en voortbouwen op het werk van hun collega’s. Daarnaast ontwikkelde Waak een softwaresysteem dat inspringt waar medewerkers de competenties missen.

De nieuwe organisatie biedt medewerkers meer structuur door hen eenvoudige, kort-cyclische taken te geven. Het systeem legt ritme op en heeft een ingebouwde kwaliteitscontrole. Het nieuwe productiesysteem is zo uitgedacht dat medewerkers wel nog kunnen bijleren en groeien. Opschuiven in de lijn betekent complexere taken uitvoeren.

Gepubliceerd op: 18-12-2015