Terug naar het overzicht  

LDE in de kijker

Sinds 1 april 2015 valt de sector van de lokale diensteneconomie onder een nieuwe wetgeving. Jan Van Passel en Stephanie Bawin (Koepel LDE) en Lieven Verlinde ('t Lampeke) vertellen wat deze nieuwe regelgeving impliceert voor hen.

Jan Van Passel: "Het nieuwe decreet is ondertussen geïmplementeerd, maar het flankerend beleid is nog te weinig geregeld. Bovendien zien wij dat de 6de staatshervorming en met name het uitwerken van aangepaste banenplannen voorwerp is van tal van controverses en onduidelijkheid. Onder andere omwille van de staatshervorming is dit momenteel 1 groot kluwen en heerst er veel onduidelijkheid."

Lieven Verlinde: “De inwerkingtreding van het nieuwe decreet bezorgt ons veel kopzorgen. De toeleiding verloopt te traag. We hebben in het voorjaar een vervanging moeten doen. We hadden kandidaten, maar toch heeft het 5 maanden geduurd eer we de persoon konden aanwerven. Vroeger konden we binnen ons eigen netwerk gemakkelijk mensen vinden, nu ligt de drempel voor de toeleiding veel hoger. Hopelijk komt er beterschap en zijn dit beginnersfouten binnen het nieuw opgestarte systeem."

Lees de volledige artikels over de veranderingen in de sector LDE en over Buurtwerk 't Lampeke hieronder.

Gepubliceerd op: 06-06-2016