Terug naar het overzicht  

Opinie: Kris Peeters over het groeiende belang van de maatwerkbedrijven

“Maatwerkbedrijven leveren een hoogwaardige kwaliteit af, ze zijn flexibel en ze bieden creatieve en kwalitatieve oplossingen aan een concurrentiële prijs”. Kris Peeters,  vice-eersteminister en minister van Werk, reflecteert over het groeiend belang van de maatwerkbedrijven.

What’s in a name? In dit geval bijzonder veel. De beschutte werkplaatsen zijn niet meer. Vandaag spreken we over maatwerkbedrijven. En dat is een goede zaak. Want het is een vlag die de lading veel beter dekt. Een deel van de lading is nog steeds het sociale aspect. Het is een werkvorm die mensen die het moeilijk hebben om de arbeidsmarkt te betreden, een kans geeft op een betekenisvolle job. Meer dan 20.000 mensen hebben vandaag een job in maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven zijn dan ook van cruciaal belang in ons streven naar een werkzaamheidsgraad van 73,2% tegen 2020.

Vandaag zijn maatwerkbedrijven echter ook een unieke en onmisbare schakel in ons economisch weefsel. Bedrijven willen steeds efficiënter werken. Outsourcing van bepaalde delen van het productieproces is één van de belangrijkste middelen om dat doel te bereiken. Die outsourcing gebeurt nog al te vaak in het buitenland. Maatwerkbedrijven kunnen die evolutie helpen tegengaan door een deel van die outsourcing naar zich toe te trekken. Ze hebben er de troeven voor. Maatwerkbedrijven leveren een hoogwaardige kwaliteit af, ze zijn flexibel en ze bieden creatieve en kwalitatieve oplossingen aan een concurrentiële prijs. Bovendien produceren ze hier, in eigen land, dicht bij de bedrijven die de eindproducten maken en verhandelen. Dat vermijdt bijkomende transportkosten van en naar het buitenland.  

Dit groeiend belang van de maatwerkbedrijven krijgt ook een institutionele weerslag. Maatwerkbedrijven  hebben vandaag een  eigen paritair comité. Daardoor zijn ze in staat om op een volwaardige manier cao’s af te sluiten die de specifieke noden en behoeften van de sector reflecteren. Dit is inderdaad een indicatie van de volwaardige plaats die zij opnemen in onze economie.

De overheid moet de unieke en belangrijke rol van maatwerkbedrijven dan ook respecteren, erkennen en ondersteunen. Recent sloot de federale regering een akkoord over de tax shift. Daarin is een belangrijke bijkomende lastenverlaging voorzien via de verlaging van de lasten op arbeid. Daardoor kunnen we  de patronale rsz-bijdragen verlagen naar 25%. Ik ben er mij echter van bewust dat deze operatie op zich weinig impact heeft op maatwerkbedrijven en andere bedrijven die vooral mensen met lagere lonen in dienst hebben. Daarom werd, op mijn voorstel, binnen het akkoord over de tax shift overeengekomen dat aan de werknemers van categorie 3  - de maatwerkbedrijven dus - een proportioneel deel van de lastenverlagingen zal worden toegekend. Zo zullen ook in die ondernemingen de lasten op arbeid verlagen. Wanneer we zeggen dat maatwerkbedrijven een volwaardige economische speler zijn, dan moeten we ze ook zo behandelen. Dan moeten we ook toelaten dat ze hun concurrentiepositie kunnen verbeteren en hun positie kunnen handhaven en versterken.

De toekomst van maatwerkbedrijven in België ziet er rooskleurig uit op voorwaarde dat alle betrokkenen hen alle kansen geven om verder te bouwen en de evolutie naar professionalisering door te zetten. Ik wil mij daar alvast toe engageren en ik wens iedereen die hierbij betrokken is alle succes toe.

Kris Peeters

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

 

Gepubliceerd op: 10-09-2015