Terug naar het overzicht  

Studiedag rond werknemers met een PSP profiel op 9 mei

Op 9 mei organiseerden we vanuit Groep Maatwerk een studiedag rond omgaan met werknemers met een psychosociale problematiek. 100 deelnemers, een prachtige locatie en bovenal: een heel boeiende uitwisseling van ervaringen. Dat was onze studiedag in een notendop.

Wat we zoal onthouden van de getuigenissen van de ervaringsdeskundigen die we gehoord hebben (de volledige presentaties vind je via deze link) :

 • 84% van de doelgroepwerknemers heeft problemen met ‘maatschappelijke attitude’
 • Bij de ICF-screening worden geen verbanden gelegd tussen verschillende problematieken en kijkt men enkel naar het actuele functioneren (toekomstig potentieel wordt niet mee in aanmerking genomen)
 • ‘Sense of coherence’ is principe dat op veel gebieden (ook op werkgebied) tevredenheid bepaalt
 • Communicatie is essentieel in het omgaan met alle PSP-werknemers, wat hun concrete problematiek ook is (we hebben trouwens ook onthouden dat ‘problematiek’ niet het correcte woord is om te gebruiken) : duidelijkheid creëren over wat kan en niet, herhalen en consequenties koppelen aan onaanvaardbaar gedrag. Op termijn zijn de werknemers daar dankbaar voor.
 • Geef je werknemers keuzes, hanteer een waarderende benadering en werk oplossingsgericht
 • Bij ex-gedetineerden is de schaamte en het stigma heel groot, wat leidt tot faalangst. Hierdoor worstelen ze met wantrouwen. Ook werknemers in armoede kampen met gevoelens van uitsluiting, woede en een negatief zelfbeeld.
 • Hunkering heeft een zware impact op het functioneren op de werkvloer, maar er is ook goed nieuws. Werknemers met een alcoholverslaving hebben heel veel potentieel (ook om door te stromen). Dit hoorden we trouwens in meerdere getuigenissen: mensen met een PSP-problematiek worden op termijn vaak heel loyale werknemers.
 • Leidinggevenden op de werkvloer moeten leren signalen oppikken wanneer het dreigt fout te gaan (vb. ongeschoren op de werkvloer verschijnen, massa’s Red Bull achterover slaan,…). In dat geval moet binnen de drie dagen een gesprek met iemand van de sociale dienst kunnen geregeld worden.
 • Bij vermoeden van drankmisbruik, moet boodschap gegeven worden aan de werknemers dat ze in dergelijke staat niet kunnen werken. Hoe concreter je dit kan maken, hoe makkelijker het aanvaard wordt (vb. ‘ik zag dat je deze ochtend drie keer struikelde’).
 • Bij werknemers in kansarmoede, leiden problemen op het ene domein al snel tot problemen op een ander domein: een vochtig huis leidt tot gezondheidsproblemen, wat tot afwezigheden leidt.
 • Ook op de werkvloer geldt: regels zijn regels, en die moeten gerespecteerd worden. Onderbrekingen om te bidden, extra lange vakanties voor bezoeken aan het thuisland, uitzonderingen om bepaalde ‘niet koosjere’ producten aan te raken: in de meeste werkplaatsen is het not done. Maar uiteraard is het niet verboden om pragmatisch te zijn.
 • Op de meeste werkvloeren blijft het Nederlands gehanteerd als voertaal (waarbij desnoods met handen en voeten de zaken worden uitgelegd).
 • Tot slot is ons het klinkermodel bijgebleven voor de omgang met werknemers met een PSP-profiel:
  • Aanmoedigen
  • Enthousiasmeren
  • Instructies geven, kader creëren
  • Ondersteunen
  • Ijken aan de norm: onderzoeken welke afstand nog te overbruggen is voor een tewerkstelling in het NEC
 • Fons Leroy ten slotte pleitte voor een ‘open entry’ tot de maatwerkbedrijven, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De presentaties vind je hieronder, het fotoverslag tot slot vind je op de Groep Maatwerk Facebookpagina

 

Gepubliceerd op: 13-05-2019