Sociale economie in Wallonië
Gepubliceerd op: 20-06-2016

Bijna 6.500 ondernemingen.  Meer dan 140.000 jobs. Ook in Wallonie maakt de sociale economie een substantieel deel uit van de economie.

Lees meer  

Een betrouwbare partner
Gepubliceerd op: 15-06-2016

KMO Insider brengt deze maand een interessant stuk over de evoluties in de sociale economie.

De sociale economie is vandaag een bijzonder nuttig onderdeel van onze economie. Zij levert het bedrijfsleven diensten die vroeger ofwel in het buitenland werden uitgevoerd ofwel door duurdere arbeidskrachten uitgevoerd werden.

Lees meer  

Behoud de beschutte werkplaatsen! Hervormingen in Nederland
Gepubliceerd op: 15-06-2016

In Nederland werd op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. Deze nieuwe wetgeving bepaalde dat het aantal sociale werkplaatsen (het equivalent van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen) sterk afgebouwd werd. Uit een studie van de Sociaal-Economische Raad in Nederland (SER) blijkt nu echter dat de afbouw van de sociale werkplaatsen veel sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven.

Lees meer  

Vragen over welzijn en gezondheid?
Gepubliceerd op: 14-06-2016

Van de wieg tot het woonzorgcentrum: iedereen heeft in zijn leven wel vragen over welzijn en gezondheid. Velen gebruiken het internet in hun zoektocht naar hulp. Daar vind je een veelheid aan informatie, die helaas niet altijd objectief, accuraat en gestructureerd is.  Op www.desocialekaart.be vind je snel en gericht een antwoord op al je welzijnsvragen.

Lees meer  

Arbeid als sleutel tot integratie
Gepubliceerd op: 13-06-2016

Ook artikel 60 is een belangrijk activeringsinstrument. WerkVormen trok naar Aalst voor een gesprek met Wim Leerman, secretaris van de stad en het OCMW, om te horen wat deze maatregel precies inhoudt en op welke manier deze ingezet wordt.

Lees meer  

LDE in de kijker
Gepubliceerd op: 06-06-2016

Sinds 1 april 2015 valt de sector van de lokale diensteneconomie onder een nieuwe wetgeving. Jan Van Passel en Stephanie Bawin (Koepel LDE) en Lieven Verlinde ('t Lampeke) vertellen wat deze nieuwe regelgeving impliceert voor hen.

Lees meer  

Visie werkgevers en vakbonden op het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid
Gepubliceerd op: 30-05-2016

Stilaan krijgt het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid vorm. In WerkVormen, het tijdschrift van Groep Maatwerk, geven een aantal stakeholders hierover hun visie. Van werkgeverskant komt Sonja Teughels van VOKA aan het woord, langs vakbondszijde wikken en wegen Peter van der Hallen en Stijn Gryp het beleid.

Lees meer  

Doelgroepenbeleid in Vlaanderen: De veranderingen in een notendop
Gepubliceerd op: 23-05-2016

Twee jaar na de inwerkingtreding van de staatshervorming wordt duidelijk hoe Vlaanderen het doelgroepenbeleid invult. Dirk Malfait, adviseur arbeidsmarktbeleid bij Verso, vertelt hoe het nieuwe doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering er gaat uitzien.

Dirk Mafait: "Concreet houdt de hervorming het volgende in.

Lees meer  

Goedkeuring reparatiebesluiten
Gepubliceerd op: 23-05-2016

Op vrijdag 20 mei keurde de Vlaamse Regering principieel de reparatiebesluiten goed, die de beschutte werkplaatsen zullen toelaten om (vermoedelijk) vanaf 1 juli weer aanwervingen te doen. Na de schorsing van het Maatwerkdecreet door de Raad van State in januari konden de werkplaatsen geen gesubsidieerde doelgroepwerknemers meer aanwerven.

 

Lees meer  

Verso zoekt een nieuwe directeur
Gepubliceerd op: 13-05-2016

Verso, de vereniging voor Social Profit Ondernemingen, is op zoek naar een directeur.

Functie omschrijving

  • Je zorgt voor de praktische organisatie en coördinatie van Verso met het oog op het maximaliseren van de impact van Verso en de social profit. Je stemt de interprofessionele standpunten af met deze van de federaties.
  • Je weet je medewerkers te inspireren, te coachen en te ondersteunen om samen elke dag Verso en de social profit op de kaart te zetten.
Lees meer  

Pages