Vanuit Groep Maatwerk kijken we, samen met onze leden, uit naar de toekomst. De afgelopen maanden hebben wij gezamenlijk de grote lijnen uitgezet over waar we als sector heen willen de volgende jaren. Rekening houdend met het wettelijk kader, maar toch vooral uitgaand van onze finale doelstelling – de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt - en van onze sterktes en mogelijkheden als sector.  Dit heeft geresulteerd in de visietekst die u hierbij vindt.

De krachtlijnen van deze tekst:

  • Als maatwerkbedrijven streven we naar de volwaardige en stabiele tewerkstelling op maat van zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmark
  • Maatwerkbedrijven zijn experts op het gebied van aangepast werk en maken het verschil met hun sociaal ondernemerschap.
  • Maatwerkbedrijven maken integraal deel van uit de Vlaamse economie. Op die manier bouwen ze mee aan een inclusieve en duurzame samenleving.
  • Maatwerkbedrijven spelen een belangrijke rol in de duurzaamheidstransitie.
  • Maatwerkbedrijven omarmen technologische innovaties en passen die toe om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen.
  • Samen is beter, en samenwerken maakt elke organisatie sterker en beter.

Via deze link kunt u onze volledige visietekst raadplegen.