2019 wordt een bijzonder boeiend jaar, met veel veranderingen. Op 1 januari trad immers het maatwerkdecreet in werking. Het begin van een nieuw tijdperk voor de maatwerkbedrijven.

Vanuit Groep Maatwerk kijken we, samen met onze leden, uit naar de toekomst. De afgelopen maanden hebben wij gezamenlijk de grote lijnen uitgezet over waar we als sector heen willen de volgende jaren. Rekening houdend met het wettelijk kader, maar toch vooral uitgaand van onze finale doelstelling – de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt - en van onze sterktes en mogelijkheden als sector.  Dit heeft geresulteerd in de visietekst die u hierbij vindt.

De krachtlijnen van deze tekst:

  • Maatwerkbedrijven zullen in de toekomst ook volop inzetten op onze historische doelgroep maar openen tegelijkertijd ook  hun deuren voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, los van hun concrete problematiek en of deze tijdelijk of permanent is.
  • Wij ondernemen mensgericht: competentieontwikkeling, begeleiding, aangepaste tewerkstelling en ondernemerschap vormen de kern van onze aanpak.
  • Maatwerkbedrijven bouwen mee aan een inclusieve samenleving. Vertrekkend vanuit de talenten van de werknemer betekent dit voortdurend op zoek gaan naar de voor de werknemer meest geschikte werkomgeving, binnen of buiten het maatwerkbedrijf.
  • Maatwerkbedrijven vormen een integraal onderdeel van de Vlaamse economie…
  • …. en gaan steeds na hoe veranderingen (bv. technologische evoluties) opportuniteiten kunnen bieden voor de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Wij zijn een solidaire sector. In dit kader streven we naar optimale samenwerking met àl onze partners.

Als bijlage kunt u onze volledige visietekst terugvinden. Omdat een beeld meer zegt dan 1.000 worden, hebben we deze tekst ook vertaald naar een kort filmpje, dat u hier kan ontdekken.