Groep Maatwerk heeft een eigen vormingscel. Deze cel biedt specifieke opleidingen aan voor maatwerkbedrijven, en dit zowel voor doelgroepwerknemers als voor omkaderingspersoneel.

Het volledige aanbod kunnen jullie raadplegen op https://ledenzone.groepmaatwerk.be/vormingen. 

Contacteer ons!

 

Multimedia-instrumenten en methodieken voor competentieontwikkeling van doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven:

De situationele tools kunnen worden gebruikt via volgende website: www.groepmaatwerkvto.be

De situationele tool video's zijn een handig multimedia instrument - vrij te gebruiken bovendien ! - voor competentieontwikkeling van zowel maatwerkers als leerlingen OV2. Door deze tool worden situaties waar mensen het op de werkvloer soms moeilijk mee hebben (omtrent samenwerken, conflicten, veiligheid, ...) inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt, om de ontwikkeling van de achterliggende competenties te stimuleren. Aan de hand van beeldmateriaal worden situaties en reacties voorgesteld.

De tool bestaat uit korte beeldfragmenten waarin dagelijkse situaties voorgesteld worden. Naast de situaties kan u telkens 4 mogelijke reacties op de situatie bekijken. Deze reacties stellen heel concreet gewenst of ongewenst gedrag voor.