Maatwerkbedrijven in Vlaanderen: de cijfers

In Vlaanderen zijn 140 maatwerkbedrijven actief. Daar werken 21.200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de ‘doelgroepwerknemers’). Daarnaast werken 4.300 mensen in omkadering.

Groep Maatwerk vertegenwoordigt 49 maatwerkbedrijven (de voormalige beschutte werkplaatsen), die samen bijna 80 procent van de werknemers in de maatwerksector tewerkstellen. Hun totale omzet bedroeg in 2014 meer dan 311,7 miljoen euro.

Groep Maatwerk voert jaarlijks een socio-economische analyse uit bij haar leden. Deze studie biedt een volledig overzicht van werknemers, inkomsten en uitgaven.

Voor informatie over beschutte werkplaatsen in Brussel en Wallonië, kunt u terecht bij Febrap en Eweta, de Brusselse en Waalse koepels van de maatwerkbedrijven. Voor informatie over de voormalige sociale werkplaatsen kunt u terecht bij SST .   

 

Maatwerk: de regelgeving

Op 1 april 2015 trad het maatwerkdecreet in werking. Dit decreet wil de sectoren van de beschutte en sociale werkplaatsen integreren. De ambitie van het maatwerkdecreet is op basis van de individuele noden van de werknemer een ondersteuning op maat te bepalen (het zogenaamde rugzakprincipe).

Meer weten? Lees het volledige ABC van maatwerk en de visietekst ‘Maatwerk, maar op maat van wie’ van Groep Maatwerk.  

Alle technische informatie over maatwerk is beschikbaar op het intranet van Groep Maatwerk. Dit is enkel toegankelijk voor leden.

Alle technische informatie over maatwerk is beschikbaar op het intranet van Groep Maatwerk. Dit is enkel toegankelijk voor leden.
 

Maatwerk: de werknemers

In een maatwerkbedrijf werken mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat kan gaan om:

  • Mensen met een arbeidshandicap: mensen met een mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke handicap
  • Mensen met een psychosociale problematiek: een samenspel tussen verschillende problemen zoals problemen in het persoonlijke leven, korte scholing, gezondheidsproblemen,…
  • Uiterst kwetsbare personen: mensen die 2 jaar of langer werkloos zijn omwille van persoonlijke problemen

Wil jij ook aan de slag in een maatwerkbedrijf? Richt je dan tot de VDAB.