Maatwerkbedrijven in Vlaanderen: de cijfers

Groep Maatwerk vertegenwoordigt 61 maatwerkbedrijven, die samen bijna 80 procent van de doelgroepwerknemers in de maatwerksector tewerkstellen in 2020 (15435,5 vte /19492,8 vte). Daarnaast vertegenwoordigen we ook 3 maatwerkafdelingen.

Voor informatie over beschutte werkplaatsen in Brussel en Wallonië, kunt u terecht bij Febrap en Eweta, de Brusselse en Waalse koepels van de maatwerkbedrijven. Voor informatie over de voormalige sociale werkplaatsen kunt u terecht bij SST .  

Maatwerk: de regelgeving

Op 1 januari 2019 trad het maatwerkdecreet in werking. Dit decreet wil de sectoren van de beschutte en sociale werkplaatsen integreren. De ambitie van het maatwerkdecreet is op basis van de individuele noden van de werknemer een ondersteuning op maat te bepalen (het zogenaamde rugzakprincipe).

Alle technische informatie over maatwerk is beschikbaar op de ledenzone van Groep Maatwerk. Dit is enkel toegankelijk voor leden.

 

Maatwerk: de werknemers

In een maatwerkbedrijf werken mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat kan gaan om:

  • Mensen met een arbeidshandicap: mensen met een mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke handicap
  • Mensen met een psychosociale problematiek: een samenspel tussen verschillende problemen zoals problemen in het persoonlijke leven, korte scholing, gezondheidsproblemen,…
  • Uiterst kwetsbare personen: mensen die 2 jaar of langer werkloos zijn omwille van persoonlijke problemen

Wil jij ook aan de slag in een maatwerkbedrijf? Richt je dan tot de VDAB.