Algemene gegevens

Naam: A-kwadraat vzw

Adres: Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout

Telefoon: 014/44 34 24

Email: info@a-kwadraat.be

Website: www.a-kwadraat.be/

Activiteiten

Healthcare en zorg
 • Accuraat verpakken, assembleren en herwerken van medische hulpmiddelen en medicijnen
 • Cleanroom ISO 8 (klasse D) en CNC-ruimte
 • Eigen kwaliteitsdienst
 • Good Manufacturing Practice (GMP), ISO 13485 Medical Devices en ISO 9001
Voeding
 • Open en gesloten voeding veilig verwerken en tot in de puntjes afwerken
 • BRCGS en ISO 9001
Hout
 • Expertise in duurzame houtproducten voor de professionele markt
 • Productie van massief en half-massief parket
 • Zagen en schaven van gevel- en buitenhout
 • Herwerken van oude partijen en verwerken van lokaal hout
 • Nestkastjes als duurzame langetermijnoplossing tegen de processierups
Groenzorg
 • Duurzaamheid primeert in de zorg voor openbaar en privaat groen
 • Aanplanten van parken en tuinen
 • Plaatsen van omheiningen
 • Aanleg van verharding
 • Bosbeheer (bijvoorbeeld het verwijderen van exoten, vellen van bomen, hakselen van takken)
 • Opruimen van zwerfvuil
 • Onderhoud van toeristische infrastructuur
 • Ecologische all-in-one-oplossing tegen de processierups
Value Added Services in onze eigen productiehallen
 • Verpakken en herverpakken, krimpen, assortimenten maken, unidoseren, …
 • Verwerken of afwerken: grafische afwerking, ondersteunend werk bij mailings, samenstellen van speciale promotieacties, displays
 • Etiketteren: labelen of relabelen van verpakkingen, dozen of flessen; vignetten kleven, …
 • Montage en kitting: repetitieve taken voor de maakindustrie, recupereren van onderdelen en grondstoffen (circulaire industrie),
 • Assembleren van producten …
 • Controle: uitvoeren van visuele controles met oog voor detail
Locatiewerk in uw bedrijf
Een gemotiveerde ploeg komt het werk ter plaatse uitvoeren. Wij leiden de medewerkers en mogelijke vervangers op, zodat u zonder zorgen de taken kan uitbesteden. Een begeleider van A-kwadraat stuurt en begeleidt het team. Onze begeleider is uw aanspreekpunt voor de planning en de dagelijkse gang van zaken.