Bridging severe disabilities @work

Op 1 januari 2019 ging het ESF gefinancierde project "Bridging severe disabilities @work" van start. Doelstelling van dit project is het activeren op maat van mensen met een zeer hoge ondersteuningsnood.

In de sector (en breder in Vlaanderen) constateren we in toenemende mate tanende tewerkstellingskansen van een bepaalde groep, vnl. personen met een intellectuele beperking. Het wordt steeds moeizamer en complexer om voor personen met de allergrootste ondersteuningsnood de brug te maken richting een geschikte activering via werk.

Daarom heeft Groep Maatwerk een aanvraag ingediend voor een transnationale ESF-oproep, die toelaat deze problematiek vanuit een breder en internationaal perspectief te benaderen, en tot andere inzichten te komen.

In dit project willen we achterhalen welke de toekomstige activeringskansen zijn voor (vooral maar niet uitsluitend) intellectueel beperkte mensen met zeer beperkte capaciteiten. Het fundament van het project is om te bepalen hoe je een goed onderbouwde kijk kan krijgen op hun ambities/aspiraties/vaardigheden, en een traject aan te geven om - voor jongere mensen - actief te worden of - voor oudere mensen - actief te blijven in de werkende samenleving. Daarom zullen we in een transnationaal partnerschap een instrument ontwikkelen dat ons in staat stelt om de ambities/aspiraties/bekwaamheden van onze doelgroep te beoordelen en ons te informeren over het wenselijke kader voor sociale inclusie. 

Meer informatie leest u hier.

ESF-project SiSO

In dit project werd interactief opleidingsmateriaal uitgewerkt voor selectie van en opleiding aan werkleiders in maatwerkbedrijven. In totaal werden er 50 beoordelingstools uitgewerkt, met daarrond een opleidingspakket.

In het kader van dit project werden twee blogspots ontwikkeld: eentje rond selectie en eentje rond vorming. Op deze blogspots vindt u de handleiding en al het materiaal dat ontwikkeld werd in het kader van dit project.

Dit project is een samenwerking tussen promotor Groep Maatwerk en partners BDO, SST en VONST en werd gefinancierd door het ESF.


GRI in sector BW en SW

GRI staat voor Global Reporting Initiative en is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Een onderneming kan hierdoor transparant communiceren over haar ecologische, sociale en economische performantie.

In het kader van dit project stelden de maatwerkbedrijven een MVO-sectorpaspoort op. Op basis daarvan maakten 3 maatwerkbedrijven een duurzaamheidsverslag: Amival, Bewel en De Winning.

De werkzaamheden in dit project vormen de basis voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsrapportering in het kader van het maatwerkdecreet.


ESF-project SITUATIONELE TOOLS 

In dit project ontwikkelden Groep Maatwerk en BDO Adforum situationele tools voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven. Situationele tools zijn multimedia opleidingsmateriaal, waarin situaties op de werkvloer door acteurs nagespeeld worden. Elke tool bestaat uit een schets van een herkenbare situatie en vier mogelijke reacties op die situatie. Werken  met situationele tools zorgt ervoor dat een gesprek rond een bepaalde situatie gestart kan worden en dat duidelijk wordt welk gedrag in een specifieke situatie (on)toelaatbaar is en waarom.

De instrumenten zijn ontwikkeld rond competenties en gedragsindicatoren uit het eerder uitgewerkt competentiewoordenboek: hygiƫne, veiligheid, flexibiliteit, discipline, conflicthantering, samenwerken, communiceren, grensoverschrijdend gedrag, arbeidsattitudes, instructies, kwaliteit en stress.

Naast de tools is ook een handleiding, een opleidingsaanbod en een train-de-trainer ontwikkeld om maatwerkbedrijven zoveel mogelijk op weg te zetten in het gebruik van de tools. Per competentie is een lespakket voor doelgroepwerknemers en een standaarddocument voor de begeleider uitgewerkt.

Dit project werd gesubsidieerd door het ESF.