Terug naar het overzicht  

Bridging severe disabilities @work

Op 1 januari startte Groep Maatwerk met een partner search in het kader van het project "Bridging severe disabilities @work". Doelstelling van dit project is internationaal inspiratie zoeken voor het (blijvend) vinden van werk op maat voor mensen met een hoge ondersteuningsnood binnen de maatwerkbedrijven.

Het toenemende belang van kennis en technologie binnen de economie en de toenemende automatisering en digitalisering zorgen voor een steeds verdere druk op laaggeschoolde en eenvoudige jobs. Dit in combinatie met de vergrijzing en de versnelde veroudering van personen met een handicap, maakt het steeds moeilijker voor maatwerkbedrijven om werk op maat te (blijven) vinden voor hun zwakste werknemers.

Groep Maatwerk wil in het kader van dit project actief op zoek gaan naar inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Het voorstel voor de voorbereidende fase werd ondertussen goedgekeurd door het ESF. Deze fase loopt tot mei 2018.

Gepubliceerd op: 02-01-2018