Terug naar het overzicht  

Groep Nevelland intensifieert de samenwerking

Sinds 2011 bestaat de Groep Nevelland uit de drukkerij Nevelland Graphics cvba-so en de twee maatwerkbedrijven Nevelland vzw en Revam vzw. Reeds geruime tijd werden inspannningen geleverd om de twee maatwerkbedrijven beter op mekaar af te stemmen. In 2018 zetten ze een stap verder, door voor een structuur van één vzw met twee vestigingseenheden -: Drongen en Eeklo - te kiezen.

Deze fusie zal juridisch afgerond worden midden 2018. Met de fusie wil Groep Nevelland tot een meer dynamische en slagkrachtige organisatie komen,  waarbij de gemeenschappelijke missie – tewerkstelling en maximale ontplooiing van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt – nog beter kan verwezenlijkt worden.

De werknemers van Groep Nevelland hebben er alvast zin in, zoals blijkt uit onderstaand filmpje!

Gepubliceerd op: 06-02-2018