Terug naar het overzicht  

Toeleiding in de praktijk: maatwerkbedrijven aan het woord

 In 2024 gaan we dit onder andere doen door:

  • de organisatie van enkele regionale trefmomenten waar we de relevante arbeidsmarktactoren (VDAB, OCMW, GTB, GLOW-partners,…) rond de tafel uitnodigen om te bekijken hoe/waar we de onderlinge samenwerking nog kunnen versterken.
  • in samenwerking met de BuSO-scholen nieuwe competentieprofielen te ontwikkelen, zodat leerlingen sterker en gerichter kunnen worden voorbereid op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.
  • te onderzoeken welke drempels er momenteel bestaan in de tewerkstelling van OV2- jongeren en hoe hoe nieuwe digitale ontwikkelingen een antwoord kunnen bieden op de groeiende uitdagingen rond taaldiversiteit en communicatie met (nieuwe) medewerkers

 

Met het artikel als bijlage willen we onze leden alvast wat inspiratie bieden. We gingen ons oor te luisteren leggen bij Mariasteen en WAAK, twee maatwerkbedrijven waar ze het ‘open deur’ concept hanteren.

Gepubliceerd op: 04-04-2024