Primeur voor de sector: KMO Engels Logistics benoemd tot ambassadeur van de maatwerkbedrijven
Gepubliceerd op: 30-04-2019

Op 26 april benoemde Groep Maatwerk Engels Logistics tot ambassadeur van de maatwerkbedrijven. Voor het eerst valt deze eer te beurt aan een KMO. Een heel bewuste keuze, om de bedrijfswereld duidelijk te maken dat er ook voor KMO's veel samenwerkingsmogelijkheden liggen met de sector.

Engels Logistics, leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen, werkt al meer dan  15 jaar samen met onze sector.

Pascal Swinnen, commercieel directeur: "Afhankelijk van onze noden, zijn er 2 tot 20 werknemers van hen aan het werk, en dit zowel hier bij ons in het bedrijf als in het maatwerkbedrijf. Als KMO wil je groeien. Toch is het niet evident om direct mensen aan te werven. Het maatwerkbedrijf biedt een flexibele schil, die ons helpt pieken en dalen in de productie op te vangen. Voor mij is het simpel: samenwerken met een maatwerkbedrijf is mogelijk voor élk bedrijf dat op een gestructureerde manier werkt, groot of klein."

Als ambassadeur van de maatwerkbedrijven zal Engels Logistics het volgende jaar actief inzetten op het overtuigen van andere bedrijven van de meerwaarde van een samenwerking, en dit onder andere via een artikel in VOKA Magazine, een filmpje en een netwerkevent.

Lees meer  

Primeur voor de sector: KMO Engels Logistics benoemd tot ambassadeur van de maatwerkbedrijven
Gepubliceerd op: 30-04-2019

Op 26 april benoemde Groep Maatwerk Engels Logistics tot ambassadeur van de maatwerkbedrijven. Voor het eerst valt deze eer te beurt aan een KMO. Een heel bewuste keuze, om de bedrijfswereld duidelijk te maken dat er ook voor KMO's veel samenwerkingsmogelijkheden liggen met de sector.

Engels Logistics, leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen, werkt al meer dan  15 jaar samen met onze sector.

Pascal Swinnen, commercieel directeur: "Afhankelijk van onze noden, zijn er 2 tot 20 werknemers van hen aan het werk, en dit zowel hier bij ons in het bedrijf als in het maatwerkbedrijf. Als KMO wil je groeien. Toch is het niet evident om direct mensen aan te werven. Het maatwerkbedrijf biedt een flexibele schil, die ons helpt pieken en dalen in de productie op te vangen. Voor mij is het simpel: samenwerken met een maatwerkbedrijf is mogelijk voor élk bedrijf dat op een gestructureerde manier werkt, groot of klein."

Als ambassadeur van de maatwerkbedrijven zal Engels Logistics het volgende jaar actief inzetten op het overtuigen van andere bedrijven van de meerwaarde van een samenwerking, en dit onder andere via een artikel in VOKA Magazine, een filmpje en een netwerkevent.

Lees meer  

Maatwerkbedrijf Footstep gaat samenwerken met het OCMW voor klusjes aan huis en in de tuin bij 65-plussers
Gepubliceerd op: 09-04-2019

Maatwerkbedrijf Footstep gaat in regio Brugge samen met het OCMW kleine herstellings- of onderhoudswerken uitvoeren in en rond het huis voor inwoners ouder dan 65 jaar.

Footstep is een maatwerkbedrijf die tewerkstelling biedt aan mensen die (nog) niet of nooit in een traditionele onderneming aan de slag kunnen. De klant betaalt voor het uitvoeren van de taken, verplaatsingsonkosten, gebruik van gereedschap en de verzekering. Daarop kan de klant aan het OCMW een premie aanvragen. “Het OCMW geeft een thuiszorgpremie voor klusjes als de klant behoort tot de vermelde doelgroep, het werk werd uitgevoerd door Footstep en de uitgevoerde werken voorkomen in de lijst van erkende klusjes.” Voor de erkende klusjes houdt het OCMW speciaal rekening met werken die de veiligheid in en om het huis bevorderen en het wooncomfort van de klant verzekeren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de klusjes binnenhuis en kleine herstellingen buiten het huis.

Als 65-plusser kan je rechtstreeks contact opnemen met Footstep via 050/44.02.65 of via het OCMW op 059/27.06.60.

(Bron: HLN)

Lees meer  

Acceleratie event goed bestuur op 5 juni
Gepubliceerd op: 08-04-2019

Een sociale onderneming die zich wil voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen, doet er goed aan om ook haar bestuurlijke slagkracht tegen het licht te houden. Wil je de principes van goed bestuur vertalen in je werking? Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning hiertoe of zoek je een klankbord om de juiste vragen te stellen? Dan is het acceleratie-event bestuurlijke vernieuwing van 5 juni dé kans om snel wat stappen vooruit te zetten.

Lees meer  

Iedereen aan boord!
Gepubliceerd op: 04-04-2019

Afgelopen weekend verscheen een artikel in Knack over sociale economie (in de breedste zin), met een aantal voorbeelden uit onze sector. 

"Start-ups die vluchtelingen of mensen met een beperking inschakelen, eetplekken met personeel uit kansengroepen: de sociale economie zit in de lift. “Commercie en goed doen voor de samenleving gaan tegenwoordig hand in hand.”

Lees het volledige artikel hieronder.

Lees meer  

Unisoc zoekt een jurist
Gepubliceerd op: 04-04-2019

Unisoc , de unie van socialprofitondernemingen, wil haar team versterken met een juridisch adviseur (perfect Nederlandstalig met een grondige kennis van het Frans).

Functie

 • U analyseert Belgische en Europese actualiteitsdossiers (vnl. arbeids- en sociaal zekerheidsrecht) die op de onderhandelingstafel liggen van de interprofessionele sociale partners en evalueert hun impact op de socialprofitondernemingen.
 • Op basis van uw analyse, werkt u coherente en gedragen standpunten uit. U doet dit in samenwerking en in overleg met uw collega’s en met onze leden.
 • U verwerkt uw bevindingen in nota’s en geeft presentaties hierover aan onze leden.
 • U verdedigt de standpunten van Unisoc en onderhandelt erover met de andere sociale partners in de officiële overlegorganen van het interprofessioneel sociaal overleg (o.a. Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, het European Social Dialogue Committee, paritair comité 337, enz.).
 • U behartigt m.a.w. de belangen van de socialprofitondernemers. Dit doet u door in contact te treden met de interprofessionele vakbonds- en werkgeversorganisaties, de administraties en de politieke wereld.

Meer details over het profiel vindt u in de bijlage.

 

Lees meer  

Inspiratie event rond innovatie van Groep Maatwerk
Gepubliceerd op: 02-04-2019

Op 26 maart organiseerde Groep Maatwerk een inspiratie event rond innovatie in Brouwerij De Koninck. Met een uitverkochte zaal bleek dat hier massaal veel belangstelling voor was vanuit de sector.

Wat  we onthouden van deze dag:

 • Hoe disruptiever de technologie, hoe trager de innovatie, en dat geldt zelfs bij digitalisering, aldus Rogier De Langhe van de Ugent
 • Mathias van Absintt bracht vijf recepten voor een succesvolle innovatie, waarvan ‘neuzen in dezelfde richting en durven doen’ de voornaamste was.
 • Korte reeksen, een verouderde populatie en complexer werk. Ook in Nederland worden ze hiermee geconfronteerd, en zoeken ze oplossingen in technologie zoals bleek uit de presentatie van Leendert Bos van Cedris.
 • Wim Van Wanrooij van de Nederlandse sociale werkplaats IBN vindt dat we als sector de plicht hebben om te laten zien wat er - oa dankzij technologische innovatie - maximum kan met mensen met een beperking. Hij heeft in zijn organisatie een KPI van 2 fouten per jaar per werknemer geïntroduceerd, omdat ‘ze moeten durven de grenzen opzoeken om innovatie mogelijk te maken!’
 • Procesinnovatie op een doordachte manier doorvoeren, met betrokkenheid van externe én interne expertise, kan zowel de inzetbaarheid van zwakkere werknemers als de efficiëntiewinst van de service t.a.v. klanten aanzienlijk versterken.
 • Technologische innovaties zoals het Light Guiding System en cobots zorgen onder andere voor een lagere foutenmarge/hogere kwaliteitsgarantie en meer vertrouwen bij de werknemers. Dankzij dit soort innovaties kunnen ze complexer werk aan, waardoor hun arbeidsmogelijkheden verruimen.

De presentaties vindt u hieronder en ontdek het fotoverslag van deze dag via deze link.

Lees meer  

Maatwerkbedrijf OptimaT opent volkstuintjespark
Gepubliceerd op: 01-04-2019

Zondag werd langs de Kortemarkstraat het nieuwe volkstuintjespark op de terreinen van maatwerkbedrijf OptimaT plechtig ingehuldigd. Zowel buurtbewoners als medewerkers van het bedrijf kunnen samen tuinieren in het openbare park, waar ook rustbankjes en een klimparcours voor de kinderen voorzien zijn.

De eigenlijke aanleg van de ‘OptimaTTuin’ startte al in april vorig jaar. Het project telt 36 percelen van 25 vierkante meter en 17 tuinbakken van een vierkante meter. 26 percelen zijn op dit moment al verhuurd. “Uniek is dat het dat het om een openbaar park gaat, legt Ruben Veramme van OptimaT uit. Iedereen is welkom en we zien dat dit echt aan het uitgroeien is tot een groene ontmoetingsplaats. Anderzijds is het terrein ook netjes omheind en dankzij de camerabewaking van OptimaT is bovendien de veiligheid gegarandeerd.”

Lees meer  

Maatwerkers aan de slag in het Vlaams Parlement
Gepubliceerd op: 28-03-2019

De koffie in de Commissievergaderingen van het Vlaams Parlement wordt voortaan door Sandra en haar collega’s geschonken. Sandra is werkneemster van maatwerkbedrijf TWI in Brussel. Sinds september werkt ze in enclave bij het Vlaams Parlement. Samen met drie collega’s en onder begeleiding van monitor Johan werkt zij daar 2.5 dagen per week.

Sandra: “Onze taken? De vergaderzalen gereed zetten voor commissievergaderingen, koffie zetten en schenken, afwassen, en op rustiger momenten helpen we ook met de afhandeling van de briefwisseling. De samenwerking met de collega’s van het Parlement verloopt heel goed. Vorige week kwamen ze ons zelfs vertellen dat de team spirit in onze groep hen geïnspireerd heeft om ook meer te gaan samenwerken.”   

Afscheidnemend parlementslid Sonja Claes was de drijvende kracht achter dit project. Sonja: “Twee jaar geleden had ik het idee om werknemers met een beperking ook in het Vlaams Parlement aan de slag te lagen gaan. Ik wou hen echter niet ‘wegstoppen’ in een archief, ik wou dat ze echt in contact kwamen met de parlementsleden en een deel van het team werden. Een half jaar geleden zijn we  met een proefproject gestart, en ik ben heel blij en fier dat afgelopen maandag de samenwerking voor 4 jaar toegekend is aan TWI. Ik ben ervan overtuigd dat dit mijn collega parlementsleden gaat inspireren om nog meer beleidsmaatregelen te treffen om de tewerkstellingskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. ”

Bij het Brusselse maatwerkbedrijf TWI werken 180 werknemers. Zij zijn onder andere actief in groenonderhoud, scanning en verpakking.

Lees meer  

Nieuw samenwerkingsverband in de Westhoek in de maak
Gepubliceerd op: 25-03-2019

Maatwerkbedrijfen InterWest uit Veurne/Diksmuide en Sowepo uit Poperinge willen fusioneren.

Met deze samenwerking willen ze de bestaande werking van de maatwerkbedrijven versterken en optimaliseren ten  voordele van de doelgroepwerknemers, de omkadering en de klanten.

Dirk Adam, algemeen directeur InterWest: "We zien dit als een unieke kans om de diverse uitdagingen die zich binnen onze sector aandienen samen  aan te pakken: uitbreiden  van de doelgroep in het kader van het maatwerkdecreet, verzorgen van bijkomende ondersteuning en begeleiding voor de werknemers, inzetten op nieuwe technologieën ten dienste van de doelgroepmedewerkers en het invullen van de steeds toenemende  nood aan professionalisering van de  dienstverlening."

Beide organisaties stellen alles in het werk opdat de nieuwe organisatie tegen 1/1/2020 operationeel zou zijn. Een naam voor deze nieuwe organisatie is er momenteel nog niet.

Lees meer  

Pages