Vragen over welzijn en gezondheid?
Gepubliceerd op: 14-06-2016

Van de wieg tot het woonzorgcentrum: iedereen heeft in zijn leven wel vragen over welzijn en gezondheid. Velen gebruiken het internet in hun zoektocht naar hulp. Daar vind je een veelheid aan informatie, die helaas niet altijd objectief, accuraat en gestructureerd is.  Op www.desocialekaart.be vind je snel en gericht een antwoord op al je welzijnsvragen.

Lees meer  

Arbeid als sleutel tot integratie
Gepubliceerd op: 13-06-2016

Ook artikel 60 is een belangrijk activeringsinstrument. WerkVormen trok naar Aalst voor een gesprek met Wim Leerman, secretaris van de stad en het OCMW, om te horen wat deze maatregel precies inhoudt en op welke manier deze ingezet wordt.

Lees meer  

LDE in de kijker
Gepubliceerd op: 06-06-2016

Sinds 1 april 2015 valt de sector van de lokale diensteneconomie onder een nieuwe wetgeving. Jan Van Passel en Stephanie Bawin (Koepel LDE) en Lieven Verlinde ('t Lampeke) vertellen wat deze nieuwe regelgeving impliceert voor hen.

Lees meer  

Visie werkgevers en vakbonden op het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid
Gepubliceerd op: 30-05-2016

Stilaan krijgt het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid vorm. In WerkVormen, het tijdschrift van Groep Maatwerk, geven een aantal stakeholders hierover hun visie. Van werkgeverskant komt Sonja Teughels van VOKA aan het woord, langs vakbondszijde wikken en wegen Peter van der Hallen en Stijn Gryp het beleid.

Lees meer  

Doelgroepenbeleid in Vlaanderen: De veranderingen in een notendop
Gepubliceerd op: 23-05-2016

Twee jaar na de inwerkingtreding van de staatshervorming wordt duidelijk hoe Vlaanderen het doelgroepenbeleid invult. Dirk Malfait, adviseur arbeidsmarktbeleid bij Verso, vertelt hoe het nieuwe doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering er gaat uitzien.

Dirk Mafait: "Concreet houdt de hervorming het volgende in.

Lees meer  

Goedkeuring reparatiebesluiten
Gepubliceerd op: 23-05-2016

Op vrijdag 20 mei keurde de Vlaamse Regering principieel de reparatiebesluiten goed, die de beschutte werkplaatsen zullen toelaten om (vermoedelijk) vanaf 1 juli weer aanwervingen te doen. Na de schorsing van het Maatwerkdecreet door de Raad van State in januari konden de werkplaatsen geen gesubsidieerde doelgroepwerknemers meer aanwerven.

 

Lees meer  

Alles te weten komen over het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid?
Gepubliceerd op: 03-05-2016

Vanaf vandaag is er een kakelvers exemplaar van WerkVormen beschikbaar. En het is - ja, we mogen het zeggen! - alweer een bijzonder boeiende editie geworden. U leest in deze WerkVormen alles over het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid: hoe dat eruit ziet en hoe een aantal stakeholders (uit werkgevers- en werknemershoek) dit nieuwe kader evalueren.

Ook uw exemplaar bestellen? Stuur een mailtje naar nathalie.colsoul@groepmaatwerk.be .

Lees meer  

Sector in de pers
Gepubliceerd op: 02-05-2016

De voorbije weken maakten verschillende media melding van de toeleidingsproblematiek. De Standaard maakt melding van honderden mensen met psychische problemen of een arbeidshandicap die noodgedwongen moeten thuisblijven. Ook Het Nieuwsblad en Het Nieuwsblad maken er melding van. Ook op Focus TV en op VRT werd er een item gewijd aan deze problematiek.

U vindt het artikel uit De Standaard als bijlage bij dit bericht.

Lees meer  

Duurzaamheid centraal
Gepubliceerd op: 29-04-2016

Maatwerkbedrijven staan synoniem voor duurzaamheid. Duurzaam op gebied van tewerkstelling, maar evengoed duurzaam op  gebied van energiebeheer.

Begin april was Kanaal Z te gast bij maatwerkbedrijf Lidwina. Zij maakten er een reportage over het energiebeleid van Lidwina, dat onder andere zonnepanelen geïnstalleerd heeft. U kunt de reportage via deze link bekijken.

Lees meer  

Yes we can!
Gepubliceerd op: 29-04-2016

Deze week kregen we bezoek van Laura Owens, expert op gebied van tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in reguliere ondernemingen. Laura is professor aan de Universiteit van Wisconsin (U.S.) en oprichter van ‘Creative Employment Opportunities', een organisatie die bij reguliere bedrijven bemiddelt om personen met een arbeidshandicap tewerk te stellen. Op uitnodiging van SUEM.be (Belgische vereniging voor Supported Employement) gaf zij drie gastcolleges aan beleidsmakers en trajectbegeleiders.

Lees meer  

Pages