Groep Maatwerk staat in voor het secretariaat van een aantal fondsen voor bestaanszekerheid.

Meer in het bijzonder:

  • Vlaams Sociaal Fonds  voor  de  bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling: fbz32701.be
  • Het Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling
  • Vormingsfonds beschutte werkplaatsen

Voor vragen over bovenstaande fondsen, kan u terecht op Corry Barlé (corry.barle@groepmaatwerk.be)